Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website shop.everon.com thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Everpia.

1. Mục đích áp dụng

  • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website shop.everon.com thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Everpia (sau đây gọi chung là “Everpia”).
  • Chính Sách này mô tả cách Everpia tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Everpia (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Everpia được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Everpia.

2. Quy định cụ thể

2.1.Phạm vi sử dụng thông tin

  • Tất cả thông tin khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích thanh toán khi mua hàng của Everpia, không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

2.2. Thời gian lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

  • Everpia không lưu trữ thông tin khách hàng. Mọi thông tin khách hàng cung cấp đều được sử dụng với mục đích thanh toán, không có mục đích lưu trữ. Các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Everpia, đều được bảo mật, cam kết không thất thoát thông tin.
  • Everpia không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Everpia cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • Ngoài các trường hợp nêu trên, Everpia sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Everpia cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

2.3.Phương thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

  • Thông tin khách hàng được lưu trữ trong hệ thống thành viên của Everpia. Khách hàng toàn quyền có thể thể tiếp cận, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình khi đăng nhập vào hệ thống mua hàng của everpia bằng tài khoản đã tạo khi mua hàng.

2.4.Cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại

  • Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chính sách giao hàng, khách hàng có thể liên hệ hệ qua hotline everpia: 18001215 hoặc email: info@everon.com. Everpia sẽ liên hệ và giải đáp khiếu nại, thắc mắc của khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2.5.Đối tượng được tiếp xúc thông tin

  • Mọi thông tin cá nhân của khách hàng chỉ sử dụng cho mục đích giao hàng và thanh toán khi mua hàng tại website của Everpia, không chia sẻ cho bên thứ 3 hoặc bất kỳ đối tượng nào. 
  • Trong trường hợp thông tin khách hàng cần được chia sẻ, Everpia cam kết thông tin đó đã được sự chấp thuận của khách hàng.

2.6. Địa chỉ đơn vị thu thập, quản lý thông tin

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ

Địa chỉ: Chi nhánh công ty cổ phần Everpia - KCN Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên

Hotline của Everpia: 18001215

Email: info@everon.com

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân
Sản phẩm bán chạy
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Everpia - Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên- SĐT: 022.1379.1777 - Email: info@everon.com
Người đại diện: Lee Jae Eun
Mã số doanh nghiệp: 0101402121-002 Số chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân: 011033000055
Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 1 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 18 tháng 09 năm 2015, do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chứng nhận đầu tư