Bộ sưu tậpBST Chăn ga 2022

BST Chăn ga 2022

Cảm hứng cho bộ sưu tập Ankara thể hiện cảm giác các mặt đối lập rõ ràng kết hợp với nhau trong sự đồng nhất, cũng như tương phản phong cách triệt để. Sự hấp dẫn của các màu trung tính quen thuộc vượt thời gian: gam màu tử đinh hương, tông màu khoáng và màu phấn nhẹ nhàng cùng tồn tại với màu đất nung ấm áp, màu đỏ năng động và màu vàng nắng. Việc chúng tôi nắm lấy những sắc thái họa tiết không mùa kết hợp với các loại hoa văn kỉ hà khuyến khích sự thể hiện cá nhân đồng thời truyền cảm hứng bằng cách giúp chúng tôi kết nối con người với con người, thiên nhiên và cuộc sống hiện tại.

Vỏ gối - EPM22060
Vỏ gối - EPM22060
150.000đ
200.000đ
-25%
Chăn - ESM22013
Chăn - ESM22013
1.792.500đ
2.390.000đ
-25%
Chăn - EPM22065
Chăn - EPM22065
1.657.500đ
2.210.000đ
-25%
Vỏ gối - EPM22065
Vỏ gối - EPM22065
232.500đ
310.000đ
-25%
EPM22065
EPM22065
1.785.000đ
2.380.000đ
-25%
Chăn - EPM22060
Chăn - EPM22060
1.957.500đ
2.610.000đ
-25%
EPM22060
EPM22060
1.552.500đ
2.070.000đ
-25%
Vỏ gối - EPC22056
Vỏ gối - EPC22056
240.000đ
320.000đ
-25%
EPC22056
EPC22056
1.447.500đ
1.930.000đ
-25%
Vỏ gối - EPC22045
Vỏ gối - EPC22045
240.000đ
320.000đ
-25%
EPC22045
EPC22045
1.335.000đ
1.780.000đ
-25%
Vỏ gối - EPC22042
Vỏ gối - EPC22042
225.000đ
300.000đ
-25%
Chăn - EPC22042
Chăn - EPC22042
1.620.000đ
2.160.000đ
-25%
Chăn - ESB22053
Chăn - ESB22053
1.620.000đ
2.160.000đ
-25%
EPC22042
EPC22042
1.410.000đ
1.880.000đ
-25%
Vỏ gối - ESB22053
Vỏ gối - ESB22053
277.500đ
370.000đ
-25%